Formuláře sekce letové

Sekce letová

 

Obchodní letecká doprava

 

Povolení k provozování leteckých prací


Povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu


Prohlášení dle nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, Hlava DEC (provozovatelé NCC/SPO)

Formulář CAA/F-SP-016-0/2016 - Prohlášení


Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu dle nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, bodu ORO.SPO.110

Formulář CAA-F-SL-037-0-17 – Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu


Letecká veřejná vystoupení


Letecké práce ve stavebnictví


Letecký personálFormuláře pro provozovateleFormuláře pro výcvikové organizace
Formuláře žádostí Leteckého rejstříku


Pokyny k formulářůmFormuláře oddělení inspektorů pilotů


Oprávnění examinátoři

Výběr jazyka česky english