Externí spolupráce leteckých předpisů

 

Externí spolupráce v rámci přípravy návrhů leteckých předpisů

Na základě jednání mezi Odborem civilního letectví MD a Úřadem pro civilní letectví bylo Ministerstvem dopravy odsouhlaseno, aby byl proces tvorby návrhů leteckých předpisů až do legislativní fáze v České republice zajiš?ován jedním subjektem, tj. Úřadem pro civilní letectví. Letecké předpisy jsou i nadále uveřejňovány Ministerstvem dopravy na základě § 102 zákona č. 49/1997 o civilním letectví v platném znění.

Zejména z kapacitních důvodů ÚCL předpokládá pokrytí části plánovaných činností souvisejících s tvorbou návrhů leteckých předpisů využitím externích zdrojů, tzv. outsourcingu. Nejedná se pouze o zajištění překladu mezinárodních požadavků, ale také o následný postup sjednocení používané terminologie, konkretizování požadavků na oblast civilního letectví v ČR a přípravy finální verze návrhu leteckého předpisu pro odborné připomínkové řízení a následné vypořádání odborného připomínkového řízení.

Uvedené spolupráce se mohou zúčastnit fyzické nebo právnické osoby provozující svoji odbornou činnost v rozsahu příslušného oprávnění (například živnostenské oprávnění k výkonu předmětné činnosti).

Zpracovatel návrhu leteckého předpisu v rámci externí spolupráce bude podle kritérií definovaných Směrnicí OLP pro zpracování návrhů předpisů v rámci ÚCL (CAA-OLP-01/2004) v aktuální verzi vybrán na základě žádosti ředitelkou odboru leteckých předpisů ÚCL. Na veškeré externí činnosti bude uzavřena příslušná smlouva o dílo mezi Úřadem pro civilní letectví a fyzickou nebo právnickou osobou, která bude externí činnost vykonávat.

Pro odměňování zpracovatelů platí následující:
a) překlad a zpracování textu 350,- Kč/normostrana
b) odborná korektura 150,- Kč/normostrana
c) zapracování připomínek z odborných připomínkových řízení 60,- Kč/normostrana
d) jazyková korektura 40,- Kč/normostrana
Normostrana = 30 řádků po 60-ti úhozech tj. 1800 znaků na stránku (včetně mezer).

Externí spolupráce je v současnosti vyhlašována pro tyto projekty:

POZOR! Na základě aktualizovaných požadavků došlo ke změně zadání u předpisu L1!

Vypracování Změny č. 166 předpisu L1 Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví: Bližší specifikace jsou uvedeny v tomto návrhu smlouvy.


Zpracování návrhu nového znění předpisu L5 - Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu na základě Annex 5 ICAO Amendment 63. Bližší specifikace jsou uvedeny v tomto návrhu smlouvy.


Vytvoření textu ustanovení 2.2. Hlavy 2 Dodatku N předpisu L1 - Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví dle postupů definovaných ve směrnici CAA-OLP-01/2004 a současně vytvoření návrhu textu Hlavy 10 Dodatku N předpisu L1 - Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví. Bližší specifikace jsou uvedeny v tomto návrhu smlouvy.


Zapracování chybějících ustanovení do předpisu L10/III Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek III - komunikační systémy. Bližší specifikace jsou uvedeny v tomto návrhu smlouvy.


Při spolupráci musí být splněny postupy stanovené Směrnicí OLP pro zpracování návrhů předpisů v rámci ÚCL (CAA-OLP-01/2004) v aktuální verzi . Konečný termín pro možné zaslání přihlášek na zde uvedené projekty je 3. června 2005.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou spolupráci a o účast ve výběrovém řízení pro uvedené činnosti, kontaktujte, prosím, písemně:
Ing. Helena Kocourková
ředitelka odboru leteckých předpisů
Úřad pro civilní letectví
Letiště Ruzyně
160 08 Praha 6


případně tuto emailovou adresu. (kocourkova@caa_cz)

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english