Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA - Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat v anglickém jazyce, a to buď přímo EASA (prostřednictvím nástroje CRT) nebo cestou připomínkového formuláře Odboru standardizace a regulace.

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č. Název Komentář Termín pro podání připomínek PDF
2016-20 Appendix I - Aircraft type ratings for Part-66 aircraft maintenance licence Cílem tohoto NPA je aktualizace seznamů typových kvalifikací na letadlo pro průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle Části-66, které jsou uvedeny v Dodatku I k AMC k Části-66. 10.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-19 Alignment of implementing rules and acceptable means of compliance/guidance material with Regulation (EU) No 376/2014 - Occurrence reporting Cílem tohoto NPA je aktualizace prováděcích pravidel (IR) k nařízení (ES) č. 216/2008 a souvisejících přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu (AMC/GM) tak, aby byly v souladu s nařízením (EU) č. 376/2014, pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, jejich analýzu a následné činnosti. Očekává se, že navrhované změny:
  • objasněním požadavků týkajících se hlášení událostí v rámci působnosti nařízení (ES) č. 216/2008 zvýší právní jistotu;
  • vytvoří základ pro standardizační inspekce monitorující implementaci nařízení (EU) č. 376/2014; a
  • podpoří zavedení efektivních systémů hlášení událostí všemi zainteresovanými stranami.
20.03.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-18 Prediction of wind shear for aeroplanes performing commercial air transport operations Toto NPA se zabývá otázkami bezpečnosti týkajícími se vlivu účinků střihu větru v souvislosti s provozem obchodní letecké dopravy (CAT). Toto NPA však neobsahuje návrh na změnu předpisu, ale poskytuje odpověď na bezpečnostní doporučení (SR) FRAN-2009-0121 vydané BEA (French Bureau of Investigation and Analysis for Civil Aviation Safety) v souladu s doporučeními ICAO obsaženými v Annexu 6, Part I, týkajícími se instalace systémů PWS (predictive wind shear system). 15.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-17 Regular update of certification specifications for standard changes & standard repairs (CS-STAN) Hlavním cílem tohoto NPA je podpora provozu dotčených letadel v Evropě, snížení regulatorní zátěže při provádění jednoduchých změn a oprav na určitých letadlech při splnění přijatelných metod a podpora bezpečnosti. NPA navrhuje další vysvětlující materiál ohledně použití CS-STAN a zavedení nových standardních změn a standardních oprav a aktualizaci některých již existujících změn a oprav. Vychází ze získaných zkušeností a návrhů předložených zainteresovanými subjekty, stejně jako z technických inovací průmyslu, které mohou nákladově efektivním způsobem přinést zvýšení bezpečnosti. 07.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-16 Regular update of Regulation (EU) No 1178/2011 regarding pilot training and licensing and the related oversight Toto NPA navrhuje změnu některých požadavků na výcvik a licencování pilotů vycházejících z přílohy I (Part-FCL), přílohy III (Podmínky pro přijetí průkazů způsobilosti vydaných třetími zeměmi nebo jménem třetích zemí), přílohy VI (Part-ARA) a přílohy VII (Part-ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 za účelem vytvoření jasnějšího, přesnějšího a efektivnějšího regulačního rámce týkajícího se dané oblasti. 17.03.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-15 Instructions for continued airworthiness: certification maintenance requirements Toto NPA navrhuje změnu Certifikačních specifikací pro velké letouny (CS-25). Cílem změny je harmonizace EASA CS-25 a AMC 25-19 s FAA AC 25-19A ve vztahu k certifikačním požadavkům na údržbu (CMR) a rovněž se od ní očekává vyjasnění samotných CMR. 10.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-14 Easier access for general aviation pilots to instrument flight rules flying Toto NPA navrhuje změny nařízení (EU) 1178/2011 a souvisejících AMC/GM za účelem nastavení jednodušších, mírnějších a vhodnějších pravidel pro provoz všeobecného letectví (GA) týkající se pravidel pro let podle přístrojů (IFR). 31.01.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-13 Technical requirements and operating procedures for airspace design, including flight procedure design Toto NPA navrhuje změny nařízení (EU) 2016/1377 a připravovaných souvisejících AMC/GM. Zabývá se otázkami bezpečnosti a regulace ve vztahu k návrhu vzdušného prostoru (ASD), včetně návrhu letových postupů, který hraje zásadní roli v oblasti bezpečnosti leteckého provozu a zároveň je klíčovým faktorem při implementaci nových navigačních konceptů, jako je navigace založená na výkonnosti (PBN). 31.03.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-09 Requirements for air traffic services NPA je rozděleno na část A a B. Část A se týká především transpozice relevantních ustanovení ICAO do legislativy EU (konkrétně do nového nařízení nahrazujícího nařízení (ES) č. 1034/2011 a 1035/2011, Annex  IV) a stanovení proporcionálních a nákladově-efektivních pravidel. Část B tohoto NPA obsahuje shrnutí dotazníku vyplněného členskými státy EU týkajícího se AFIS a kontrolní seznamy k ICAO Annexu 11 a k ICAO Doc 4444. 28.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
anglicky • pdf • velikost: 451kBPolitika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


ADQ.PNG


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

leden 2017   < >
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Výběr jazyka česky english