Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA - Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat v anglickém jazyce, a to buď přímo EASA (prostřednictvím nástroje CRT) nebo cestou připomínkového formuláře Odboru standardizace a regulace.

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č. Název Komentář Termín pro podání připomínek PDF
2016-17 Regular update of certification specifications for standard changes & standard repairs (CS-STAN) Hlavním cílem tohoto NPA je podpora provozu dotčených letadel v Evropě, snížení regulatorní zátěže při provádění jednoduchých změn a oprav na určitých letadlech při splnění přijatelných metod a podpora bezpečnosti. NPA navrhuje další vysvětlující materiál ohledně použití CS-STAN a zavedení nových standardních změn a standardních oprav a aktualizaci některých již existujících změn a oprav. Vychází ze získaných zkušeností a návrhů předložených zainteresovanými subjekty, stejně jako z technických inovací průmyslu, které mohou nákladově efektivním způsobem přinést zvýšení bezpečnosti. 07.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-16 Regular update of Regulation (EU) No 1178/2011 regarding pilot training and licensing and the related oversight Toto NPA navrhuje změnu některých požadavků na výcvik a licencování pilotů vycházejících z přílohy I (Part-FCL), přílohy III (Podmínky pro přijetí průkazů způsobilosti vydaných třetími zeměmi nebo jménem třetích zemí), přílohy VI (Part-ARA) a přílohy VII (Part-ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 za účelem vytvoření jasnějšího, přesnějšího a efektivnějšího regulačního rámce týkajícího se dané oblasti. 17.03.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-15 Instructions for continued airworthiness: certification maintenance requirements Toto NPA navrhuje změnu Certifikačních specifikací pro velké letouny (CS-25). Cílem změny je harmonizace EASA CS-25 a AMC 25-19 s FAA AC 25-19A ve vztahu k certifikačním požadavkům na údržbu (CMR) a rovněž se od ní očekává vyjasnění samotných CMR. 10.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-14 Easier access for general aviation pilots to instrument flight rules flying Toto NPA navrhuje změny nařízení (EU) 1178/2011 a souvisejících AMC/GM za účelem nastavení jednodušších, mírnějších a vhodnějších pravidel pro provoz všeobecného letectví (GA) týkající se pravidel pro let podle přístrojů (IFR). 31.01.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-13 Technical requirements and operating procedures for airspace design, including flight procedure design Toto NPA navrhuje změny nařízení (EU) 2016/1377 a připravovaných souvisejících AMC/GM. Zabývá se otázkami bezpečnosti a regulace ve vztahu k návrhu vzdušného prostoru (ASD), včetně návrhu letových postupů, který hraje zásadní roli v oblasti bezpečnosti leteckého provozu a zároveň je klíčovým faktorem při implementaci nových navigačních konceptů, jako je navigace založená na výkonnosti (PBN). 31.03.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-12 Transposition of provisions on electronic flight bags from ICAO Annex 6 Toto NPA se zabývá provozním schválením pro využití elektronického letového informačního zařízení (EFB) pro provoz CAT a dále pak zavedením přiměřených ustanovení pro jeho využití ve vztahu k provozům NCC, NCO a SPO. 06.01.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-11 Review of aeroplane performance requirements for commercial air transport operations Toto NPA navrhuje standardy pro hlášení stavu povrchu dráhy, standardy letové způsobilosti pro výpočet výkonnosti letounů při přistání v době příletu, její posouzení za letu a dále se zabývá zkrácenou požadovanou délkou přistání pro lety „business aviation“ provozované letouny výkonnosti třídy A a B. 09.01.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-09 Requirements for air traffic services NPA je rozděleno na část A a B. Část A se týká především transpozice relevantních ustanovení ICAO do legislativy EU (konkrétně do nového nařízení nahrazujícího nařízení (ES) č. 1034/2011 a 1035/2011, Annex  IV) a stanovení proporcionálních a nákladově-efektivních pravidel. Část B tohoto NPA obsahuje shrnutí dotazníku vyplněného členskými státy EU týkajícího se AFIS a kontrolní seznamy k ICAO Annexu 11 a k ICAO Doc 4444. 28.02.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kB
anglicky • pdf • velikost: 451kBPolitika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


ADQ.PNG


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

prosinec 2016   < >
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Výběr jazyka česky english