Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA - Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat v anglickém jazyce, a to buď přímo EASA (prostřednictvím nástroje CRT) nebo cestou připomínkového formuláře Odboru standardizace a regulace.

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č. Název Komentář Termín pro podání připomínek PDF
2016-08 Import of aircraft from other regulatory system, and Part-21 Subpart H review Toto NPA navrhuje změny Části-21 a Části-M a souvisejících AMC a GM s cílem zaručit soulad, pokud jde o vydávání OLZ a ARC letadlům dováženým z jiných regulačních systémů do systému evropského. Takovým letadlem tedy může být buď letadlo zapsané v rejstříku cizího státu, nebo i evropské letadlo, které je předmětem článku 1 odst. 2 základního nařízení („státní letadlo“). 07.12.2016 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-07 Regular update of CS-25

Specifickým cílem tohoto NPA je navrhnout změnu CS-25, konkrétně CS 25.1309 (Equipment, systems and installations) a souvisejících AMC. Jedná se o jednu z vytipovaných nesložitých, nekontroverzních a dostatečně vyzrálých oblastí. Konečným cílem je zvýšit bezpečnost.

27.09.2016 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-06 Fuel planning and management Návrh se vztahuje ke změně nařízení (EU) č. 965/2012 a souvisejících přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM).

Toto NPA má za cíl aktualizovat regulatorní požadavky týkající se plánování paliva, výběru letišť a řízení paliva za letu. Jedním z hlavních podnětů k těmto změnám bylo bezpečnostní doporučení FRAN-2012-026 (BEA), ale řada dalších vážných incidentů, včetně jednoho, k němuž došlo ve Valencii v roce 2012. Cílem NPA je rovněž snížit ekonomickou zátěž provozovatelů a dosáhnout harmonizace s požadavky ICAO Annexu 6, kde je to možné.

Toto NPA je rozděleno do tří podčástí:
  • NPA 2016-06 (A): Letouny – Příloha I (Definice), Část-ARO & Část-CAT;
  • NPA 2016-06 (B): Vrtulníky – Příloha I (Definice), Část-CAT, Část-SPA, Část-NCC, Část-NCO & Část-SPO; a
  • NPA 2016-06 (C): Letouny/vrtulníky – Část-NCC, Část-SPO & Část-NCO.
15.11.2016 anglicky • pdf • velikost: 451kB
anglicky • pdf • velikost: 451kB
anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-05 Reorganisation of CS-23 (Related to US NPRM 16-01 ‘Revision of Airworthiness Standards Part 23’) Cílem tohoto NPA je navrhnout reorganizaci  a sloučení CS-VLA a CS-23 do jediného dokumentu CS-23, který by svou použitelností pokrýval oboje dřívější certifikační specifikace. Aby se podpořila různorodost nových konstrukcí a technologií, měla by se pravidla změnit z požadavků specifických pro návrh na požadavky založené na cílech a výkonnosti. Vývoj technologií by měl být podpořen AMC, které, kde je to možné, odkazují na průmyslové normy zachycující související podrobnosti.  Tato koncepční změna je navrhována zároveň s obdobnou reorganizací Part 23 navrhovanou FAA. 23.09.2016 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2016-02 Technical requirements and operational procedures for aeronautical information services and aeronautical information management Toto NPA se zabývá ustanoveními letecké informační služby (AIS) a správou leteckých dat a informací (AIM). Výsledkem celého procesu by mělo být nahrazení současného nařízení (EU) č. 73/2010 týkajícího se kvality leteckých dat a informací (ADQ) přílohou do nového nařízení, které sjednotí požadavky nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011. 30.09.2016 anglicky • pdf • velikost: 451kBPolitika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


ADQ.PNG


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

září 2016   < >
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Výběr jazyka česky english