Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA - Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT (nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č. Název Komentář Termín pro podání připomínek PDF
2017-18 Unintended or inappropriate rudder usage — rudder reversals Toto NPA navrhuje změny certifikačních specifikací CS-25, jejichž cílem je zmírnit riziko pramenící z nevhodného použití řízení směrového kormidla piloty velkých letounů, zejména reverze pedálů, které může vyvolat zatížení konstrukce překračující provozní, nebo dokonce početní zatížení, vedoucí k selhání primární konstrukce a/nebo systémů řízení letadla, a posléze ke katastrofické ztrátě řízení letounu. 27.02.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-17 Development of FTL for CAT ops of EMS by aeroplanes and helicopters & Update and harmonisation of FTL for CAT by aeroplane for air taxi ops and single-pilot ops taking into account operational experience and recent scientific evidence Cílem tohoto NPA je vytvořit harmonizovaný soubor pravidel pro omezení doby letové služby a požadavky na dobu odpočinku (FTL) pro provoz ATXO (air taxi operations), AEMS (emergency medical service operations with aeroplanes), HEMS (emergency medical operations with helicopters) a pro jednopilotní provoz. Jedná se zejména o zavedení odkazů na nové certifikační specifikace obsahující podrobný popis bezpečnostních cílů a normativních prvků, které se vztahují k jednotlivým typům těchto provozů. 31.01.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-15 Non-ETOPS operations using performance class A aeroplanes with a maximum operational passenger seating configuration of 19 or less Toto NPA navrhuje změny přílohy IV (Části-CAT) nařízení (EU) č. 965/2012, zejména podmínek použitelnosti CAT.OP.MPA.140 (Maximální vzdálenost od přiměřeného letiště pro dvoumotorové letouny bez oprávnění ETOPS), souvisejících AMC a AMC 20-6. Změny se týkají letounů používaných v obchodní letecké dopravě výkonnostní třídy A s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC) 19 nebo méně. Cílem je harmonizace příslušných požadavků kladených na evropské provozovatele s požadavky na provozovatele v jiných částech světa, jako jsou USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, čímž se dosáhne eliminace nepřiměřených nákladů výrobců a provozovatelů letadel při zachování současné úrovně bezpečnosti. 03.01.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-10 Software assurance level requirements for safety assessment of changes to air traffic management/air navigation services functional systems Toto NPA představuje AMC/GM založené na požadavcích nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, které vedou k zavedení a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti softwaru pro poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu. 08.12.2017 anglicky • pdf • velikost: 451kBPolitika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


bsl_300pix.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

prosinec 2017   < >
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Výběr jazyka česky english