Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA - Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT (nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č. Název Komentář Termín pro podání připomínek PDF
2017-22 Updating Part-MED and related AMC and GM Toto NPA navrhuje změny nařízení Komise (EU) 1178/2011, části MED a příslušných AMC a GM. Změny se týkají požadavků na osvědčení zdravotní způsobilosti, požadavků na leteckolékařská centra, určené letecké lékaře a příslušné úřady. Cílem tohoto NPA je takto zajistit harmonizaci mezi požadavky části MED, části ARA a části ORA uvedeného nařízení. 21.03.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-21 Technical and operational requirements for remote tower operations Toto NPA se zabývá technologickými a provozními aspekty Remote Aerodrome ATS s cílem usnadnit jeho bezpečný a harmonizovaný provoz. Dále navrhuje změny k poradenskému materiálu (GM) k Remote Aerodrome ATS a AMC/GM k nařízení (EU) 2015/340 týkajícího se průkazů způsobilosti a výcviku řídicích letového provozu. 03.04.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-20 Embodiment of level of involvement acceptable means of compliance and guidance material to Part-21 Toto NPA představuje fázi II změn navržených stanoviskem 07/2016, resp. NPA 2015-03. Změny přílohy I (Part-21) nařízení (EU) 748/2012 navržené v uvedeném stanovisku (např. zavedení principů SMS do procesu certifikace výrobků, koncept úrovně angažovanosti (level of involvement, LOI) Agentury v procesu ověřování vyhovění požadavkům, práva DOA v případě významných změn, oprav a STC) doplňuje o návrh změn souvisejících AMC/GM. 15.03.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-19 Installation of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent Toto NPA navrhuje změny Částí 21, M a 145 a jejich příslušných AMC/GM, jejichž cílem je zavést mnohem proporcionálnější a efektivnější požadavky v oblasti letové způsobilosti, zejména pokud jde o přiměřenost požadavků na výrobu nových náhradních částí a zařízení. Dle návrhu by bylo možné při údržbě zastavět některé letadlové části a zařízení bez formuláře 1 EASA. 14.03.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-18 Unintended or inappropriate rudder usage — rudder reversals Toto NPA navrhuje změny certifikačních specifikací CS-25, jejichž cílem je zmírnit riziko pramenící z nevhodného použití řízení směrového kormidla piloty velkých letounů, zejména reverze pedálů, které může vyvolat zatížení konstrukce překračující provozní, nebo dokonce početní zatížení, vedoucí k selhání primární konstrukce a/nebo systémů řízení letadla, a posléze ke katastrofické ztrátě řízení letounu. 27.02.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kB
2017-17 Development of FTL for CAT ops of EMS by aeroplanes and helicopters & Update and harmonisation of FTL for CAT by aeroplane for air taxi ops and single-pilot ops taking into account operational experience and recent scientific evidence Cílem tohoto NPA je vytvořit harmonizovaný soubor pravidel pro omezení doby letové služby a požadavky na dobu odpočinku (FTL) pro provoz ATXO (air taxi operations), AEMS (emergency medical service operations with aeroplanes), HEMS (emergency medical operations with helicopters) a pro jednopilotní provoz. Jedná se zejména o zavedení odkazů na nové certifikační specifikace obsahující podrobný popis bezpečnostních cílů a normativních prvků, které se vztahují k jednotlivým typům těchto provozů. 31.01.2018 anglicky • pdf • velikost: 451kBPolitika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

leden 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english