Cestování osob se zdravotním postižením

Obecné informace


Úplné znění nařízení (ES) č. 1107/2006


Videoprůvodce pro osoby se zdravotním postižením

Za účelem informovanosti osob se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, které se chystají ke své cestě využít leteckou dopravu, vytvořila Evropská komise video "Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu".

Výběr jazyka česky english