Aktualizace příkazů k zachování letové způsobilosti části A, B-F, G-Z

Byla aktualizována stránka LETADLA/Příkazy k zachování letové způsobilosti (dále jen PZZ) a to takto:

ČERVEN


20.6.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen SIB 2011-18.

PZZ rok 2011
Část B-F

Firma Boeing - vloženo AD 2011-12-09
a
firma Diamond Aircraft Industries GmbH - vloženo AD 2011-0110.

13.6.2011

PZZ rok 2011
Část A

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0098.

Část B-F

Firma Boeing Comp. - vloženo EASA AD 2011-0098
a
firma Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.I. - vloženo EASA AD 2011-0106.


Část G-Z
Firma L´Hotellier - vloženo FAA AD 2011-11-04.

PZZ rok 2010
Část G-Z

Firma Rockwell-Collins Inc. - vloženo EASA AD 2010-0204 Correction.

9.6.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy SAIB CE-11-36, SAIB CE-11-37, SAIB SW-11-39 a SIB 2011-16.

2.6.2011

PZZ rok 2011:

Část B-F
Firma Diamond Aircraft Industries GmbH - vloženo EASA AD 2011-0100
a
firma EUROCOPTER - vloženo EASA AD 2011-0104.

PZZ rok 2011:

Část G-Z

Firma Chelton Limited - vloženo EASA AD 2011-0103, které ruší EASA AD 2011-0093.

KVĚTEN


27.5.2011

PZZ rok 2011

Část A:

Firma Aerazur - vloženo EASA AD 2011-0094

 

Část G-Z:

Firma Intertechnique Aircraft Systems - vloženo EASA AD 2011-0090 Correction

Firma Chelton Limited - vloženo EASA AD 2011-0093


25.5.2011
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen SIB 2011-17R4 a SIB 2011-11


PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Diamond Aircraft Industries GmbH - vloženo EASA AD 2010-0235R1, které reviduje původní

Firma Eurocopter Deutschland GmbH  - vloženo EASA AD 2010-0207R1, které reviduje původní


24.5.2011
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen SIB 2011-17R3


23.5.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. - vloženo EASA AD 2011-0092

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vloženo EASA AD 2011-0091, které ruší EASA AD 2010-0223


Část G-Z:

Firma Intertechnique Aircraft Systems - vloženo EASA AD 2011-0090


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy SIB 2011-08, SIB 2011-09 a SIB 2011-10


PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vloženo EASA AD 2010-0244R1, které reviduje EASA AD 2010-0244


20.5.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Cessna Aircraft Company - vloženo FAA AD 2011-06-02 Correction a AD 2011-10-09


18.5.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy FAA SAIB CE-08-12R1 a FAA SAIB SW-11-3


13.5.2011

Část G-Z:

Firma Thielert Aircraft Engines GmbH - vloženo Emergency EASA AD 2011-0087


11.5.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma BRP-Powertrain GmbH & Co. KG - vloženo EASA AD 2011-0082


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen FAA SAIB CE-11-29


10.5.2011

PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0077, které ruší EASA AD 2006-0184.


Část G-Z:

Firma SAAB AB, Aeronautics - vloženo EASA AD 2011-0078


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen SIB 2011-07


6.5.2011

PZZ rok 2011

Část G-Z:

Firma SAAB AB, Aeronautics - vloženo FAA AD 2011-09-02

DUBEN


23.4.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen SIB 2011-01R1


22.4.2011

PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0069, které ruší EASA AD 2006-0112R1

Část B-F:

Firma Cessna Aircraft Company - vloženo FAA AD 2011-06-02

Firma Eurocopter - vloženo EASA AD 2011-0072

Část G-Z:

Firma Piaggio Aero Industries SpA - vloženo Emergency EASA AD 2011-0074

16.4.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma BRP-Powertrain GmbH & Co. KG - vloženo Emergency EASA AD 2011-0067


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy FAA SAIB NE-08-26R3 a FAA SAIB NM-11-25

11.4.2011

PZZ rok 2011

Část G-Z:

Firma Sicma Aero Seat - vloženo FAA AD 2011-07-05


8.4.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy FAA SAIB NE-08-26R3 a FAA SAIB NM-11-25


7.4.2011
Část B-F:

Firma Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. - vloženo Emergency EASA AD 2011-0063, které ruší Emergency EASA AD 2011-0059


6.4.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vloženo Emergency FAA AD 2011-08-51


5.4.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen SIB 2010-30R1


1.4.2011
PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. - vloženo Emergency EASA AD 2011-0061


BŘEZEN


31.3.2011
PZZ rok 2011

Část G-Z:

Firma Pacific Aerospace Limited - vloženo CAA New Zealand AD DCA/750XL/14


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen FAA SAIB SW-11-24, SIB 2011-03 a SIB 2010-21R2


30.3.2011
PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0054


29.3.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. - vloženo Emergency EASA AD 2011-0059


24.3.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
Vložen FAA SAIB NE-08-17R2

23.3.2011
PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vloženo FAA AD 2011-06-05


Část G-Z:

Firma Gables Engineering Inc. - vloženo EASA AD 2011-0043, které se může týkat letadel ATR42, ATR72 a Boeing 737


17.3.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Eurocopter - vložen EASA AD 2011-0038 Emergency Correction vrtulníky AS 350, AS 355, který nahrazuje EASA AD 2010-0082-E


14.3.2011

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen FAA SAIB NE-08-17R2


11.3.2011

PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0024R1, které ruší původní, EASA AD 2011-0034 a EASA AD 2011-0035

Vložena firma Austro Engine GmbH - EASA AD 2011-0039, které ruší EASA AD 2010-0206-E


PZZ rok 2007

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2007-0065R2, které ruší 2007-0065R1 a vloženo EASA AD 2007-0218R1, které ruší původní


9.3.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Eurocopter - vložen Emergency EASA AD 2011-0038-E-correction


7.3.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Eurocopter - vložen Emergency EASA AD 2011-0038-E


1.3.2011

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vloženo FAA AD 2011-04-10, které nahrazuje FAA AD 2009-23-10


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy FAA SAIB CE-11-21 a EASA SIB 2010-26R1

ÚNOR


23.2.2011
PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0024, který ruší DGAC France AD F-2002-075R1


12.2.2011
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vloženy FAA UPN 2010-20090528001 a FAA UPN 2010-20090623001


8.2.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vloženo FAA AD 2011-03-14

Firma Diamond Aircraft Industries GmbH - vloženo EASA AD 2011-0020, které ruší EASA AD 2010-0155R1

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
Vložen FAA UPN 2011-20100107011


4.2.2011
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen FAA UPN 2011-20100321015


1.2.2011

PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0015

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen EASA AD 2010-0165R1 Correction

LEDEN


28.1.2011
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen EASA SIB 2011-01 a FAA SAIB CE-11-16

24.1.2011
PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0011, které ruší EASA AD 2007-0213


19.1.2011

PZZ rok 2011

Část G-Z:

Firma SAAB AB, Aeronautics - vloženo EASA AD 2011-0003

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
Vloženy EASA SIB 2007-01R1, FAA SAIB CE-11-09, CE-11-10, CE-11-11, CE-11-12, CE-11-13, CE-11-14 a SW-11-15

12.1.2011
PZZ rok 2011

Část A:

Firma AIRBUS - vloženo EASA AD 2011-0001, které ruší DGAC AD Francie 94-211-059(B) R2, 96-079-079(B), 2000-320-147(B)


11.1.2011

PZZ rok 2011

Část B-F:

Firma B/E Aerospace - vloženo FAA AD 2011-01-09

Firma Boeing Comp. - vloženo FAA AD 2011-01-12, které ruší FAA AD 2008-21-03


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen FAA SAIB CE-10-49R1

6.1.2011

PZZ rok 2011

Část G-Z:

Firma Schweizer Aircraft Corp. - vloženo Emergency FAA AD 2011-01-52


PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vloženy FAA AD 2010-25-06 a 2010-26-06


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
Vložen FAA SAIB CE-11-06 A SAIB CE-11-08


PROSINEC

22.12.2010
PZZ rok 2010

Část A:
Vydáno Emergency EASA AD 2010-0274 Emergency pro kluzáky L23

Část G-Z:
Firma SCHWEIZER AIRCRAFT CORPORATION 269, vloženo nové Emergency AD 2011-01-52


18.12.2010
PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Hawker Beechcraft Corp. - vloženo FAA AD 2010-26-03, které ruší FAA AD 2008-07-10


15.12.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen EASA AD 2010-0237R2, který reviduje R1


14.12.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Diamond Aircraft Industries GmbH - vloženo nové FAA AD 2010-25-01

Část G-Z:

Firma Mitsubishi Heavy Industrie, Ltd. - vloženo nové FAA AD 2010-10-17 Correction

10.12.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

vloženy Návrh EASA SIB 2010-26R1, FAA SAFO 10007, SAFO 10018, SAFO 10014 a CE-11-04

7.12.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vložen FAA AD 2010-24-11

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vloženy EASA AD 2010-0213 Correction a EASA AD 2010-0254


1.12.2010

PZZ rok 2007

Část B-F:

Firma Bell Helicopter Textron Canada - vložen Emergency TC AD CF-2007-21R1, který ruší původní


LISTOPAD

30.11.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vložen EASA AD 2010-0244

Část G-Z:

Firma Robinson Helicopter Comp. - vložen nový FAA AD 2010-24-03


29.11.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen Emergency EASA AD 2010-0247_E


24.11.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen EASA AD 2010-0237R1, který reviduje původní


19.11.2010

PZZ rok 2010
Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen EASA AD 2010-0237, který nahrazuje EASA AD 2010-0183R1


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

vložen SIB 2010-33

PZZ rok 2008

Část B-F:

Firma Cessna Aircraft Comp. - vložen FAA AD 2008-26-10_Cor, který nahrazuje FAA AD 2008-26-10


12.11.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma DG-Flugzeugbau GmbH - vloženo nové EASA AD 2010-0220 Cancellation Notice, které ruší LBA AD 1988-81

Firma Diamond Aircraft Industries GmbH - vloženo nové EASA AD 2010-0235

Firma Eurocopter - vloženo nové EASA AD 2010-0227 Correction, které ruší EASA AD 2008-0064R1

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

vloženy SIB 2010-31, SIB 2010-32, AWB 26-004

4.11.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

vloženy SIB 2010-09R1, SIB 2010-23 a SIB 2010-30

2.11.2010

PZZ rok 2009

Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen EASA AD 2010-0122R1

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen EASA AD 2010-0210 Correction

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vloženy EASA AD 2010-0216-E Correction a EASA AD 2010-0223ŘÍJEN

26.10.2010
PZZ rok 2010
Část A:

Firma AIRBUS - vloženy EASA AD 2010-0165 Correction a EASA AD 2010-0210


Část B-F:

Firma CFM International, S.A. - vložen nový EASA AD 2010-0212


Část G-Z:

Firma Schweizer Aircraft corp. - vložen nový EASA AD 2010-0219


22.10.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen Emergency EASA AD 2010-0216-E


15.10.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen EASA AD 2010-0091R1, který reviduje původní a vložen EASA AD 2010-0209

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen EASA AD 2010-0213


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vložen SIB 2010-03

11.10.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma Austro Engine GmbH - vložen nový EASA Emergency AD 2010-0206-E


Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen Emergency EASA AD 2010-0207-E
Firma Bell Helicopter Textron Canada - vloženy nové TC CF-2010-32 a CF-2010-33

Část G-Z:

Firma Rockwell-Collins Inc. - vložen nový EASA AD 2010-0204


8.10.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vloženy dokumenty SIB 2010-29, FAA SAIB NE-09-48R1 a FAA SAIB CE-10-49


7.10.2010
PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Rockwell Collins Inc. - vložen nový EASA AD 2009-0173R1, který reviduje EASA AD 2009-0173.


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vložen SIB 2010-15R1


ZÁŘÍ

30.9.2010
PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Rolls-Royce - vložen nový PZZ 2010-19-01, který ruší FAA AD 2009-08-51


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vložen SIB 2010-28

16.9.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vložen SIB 2010-26 a SIB 2010-27

13.9.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Diamond Aircraft Industrie GmbH - vložen PZZ 2010-0155R1, který reviduje původní

firma Dittel Messtechnik GmbH - vložen PZZ 2010-0186


10.9.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vložen SAIB CE-10-48

9.9.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen PZZ 2010-0183R1, který reviduje EASA AD 2010-0183-E


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB -
vloženy SAIB NM-10-45 a SAFO 1001


6.9.2010
PZZ rok 2010
Část A:

Firma AIRCRAFT INDUSTRIES a.s. - vložen PZZ 2010-185, který ruší EASA AD 2010-0160

Na základě EASA vydaného AD 2010-0185 Emergency - zákaz všech letů L-13 a L-13 A BLANÍK


1.9.2010

PZZ rok 2007

Část G-Z:

Firma Pilatus Aircraft Ltd. - vložen nový PZZ 2007-0241R4, který reviduje EASA AD 2007-2007-0241R3.


PZZ Rok 2010
Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0177, který ruší DGAC France AD F-2004-038


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-22


SRPEN

30.8.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Eurocopter Deutschland GmbH - vložen Emergency PZZ 2010-0183-E


Část G-Z:

Firma Pilatus Aircraft Ltd. - vložen nový PZZ 2010-0176


27.8.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0178

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vložen PZZ 2010-17-19, který ruší FAA AD 2010-09-05.

25.8.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-22

16.8.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0175, který ruší EASA AD 2008-0055

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vložen PZZ 2010-17-05

Firma EUROCOPTER - vložen PZZ 2010-0154, který ruší EASA AD 2009-0093-E


PZZ rok 2009

Část B-F:

Firma CFM INTERNATIONAL SA - vložen PZZ 2009-0088R1 Correction

9.8.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložny nové PZZ 2010-0164, který ruší EASA AD 2009-0141 a PZZ 2010-0165

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vložen PZZ 2010-16-06

4.8.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Boeing Comp. - vložen dokument FAA CANIC ze dne 28.07.2010, týkající se AD 2010-09-05
Firma Boeing Comp. - vložen PZZ 2010-15-08, který ruší FAA AD 2003-24-08

Firma Diamond Aircraft Industrie GmbH - vložen PZZ 2010-0155

Firma EUROCOPTER DEUTSCHLAND GmbH - vložen nový PZZ 2010-0153

3.8.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma Aircraft Industries, a.s. - vložen Emergency PZZ 2010-0160-E, který ruší Emergency EASA AD 2010-0122-E


Část G-Z:

Firma Piper Aircraft, Inc. - vložen nový PZZ 2010-15-10


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-22


ČERVENEC

27.7.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-144, PZZ 2010-148 a PZZ 2010-0149


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-21R1, odstraněn EASA SIB 2010-21

26.7.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

firma INTERTECHNIQUE - vložen nový PZZ 2010-0152

firma Piper Aircraft, Inc. - vložen nový PZZ 2010-13-07 Correction


14.7.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Pratt&Whitney Canada - vložen nový PZZ CF-2010-19
Firma McCauley Propeller Systems - vložen nový PZZ 2010-14-20

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB SAFO 10013 FAA

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-21


7.7.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma ATR - vložen PZZ 2010-0138

Část B-F:

Firma BOEING Comp. - vložen nový PZZ 2010-14-06, který ruší FAA AD 2008-06-24


Část G-Z:

Firma Mitsubishi Heavy Industrie, Ltd. - vložen nový PZZ 2010-10-17

Firma Ontic Engineering and Manufacturing, Inc. - vložen nový PZZ 2010-13-10

Firma Thielert Aircraft Engines GmbH - vloženy nové PZZ 2010-0136 a PZZ 2010-0137, který ruší LBA AD D-2005-145


PZZ rok 2008

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2008-0199R1, který ruší EASA AD 2008-0199

Část B-F:

Firma BOEING Comp. - vložen nový PZZ 2008-01-01

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-18


3.7.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma CESSNA AIRCRAFT Comp. - vložen nový PZZ 2010-12-01, který ruší FAA AD 2009-24-13

Firma CFM International, S.A. - vložen nový PZZ 2010-13-09

Firma EUROCOPTER DEUTSCHLAND GmbH - vložen nový PZZ 2010-0128_cor.


Část G-Z:

Firma Piper Aircraft, Inc. - vložen nový PZZ 2010-13-07


ČERVEN

30.6.2010
PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Thielert Aircraft Engines GmbH - vložen nový Emergency AD 2010-0111 E_Correction


26.6.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0120, který ruší EASA AD 2009-0259

24.6.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma Aircraft Industries, a.s. - vložen Emergency PZZ 2010-0122-E, který ruší Emergency EASA AD 2010-0119-E


21.6.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma Aircraft Industries, a.s. - vložen Emergency PZZ 2010-0119-E


18.6.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - vložen nový PZZ CF-2010-17,

Firma CFM International, S.A. - vložen nový PZZ 2010-12-03

Firma DG-Flugzeugbau GmbH - vloženo EASA AD 2010-0110-CN, které ruší CAA-AD-124/1999 (LBA AS 1999-378).


16.6.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma LEARJET Inc. - vložen nový PZZ 2010-11-11


11.6.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Thielert Aircraft Engines GmbH - vložen nový Emergency AD 2010-0111 E

8.6.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AVOX Systems - vložen PZZ 2010-11-05

Část B-F:
Firma B/E Aerospace - vložen nový PZZ 2010-11-05

Část G-Z:

Firma Teledyne Continental Motors - vložen nový PZZ 2010-11-04, který ruší FAA AD 2009-24-52

Firma Rolls-Royce Motors, Ltd. - vložen nový PZZ 2010-11-04, který ruší FAA AD 2009-24-52

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-19

3.6.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0071R1, který reviduje EASA AD 2010-0071KVĚTEN

27.5.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-17R2

24.5.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vloženy PZZ 2010-0091 a PZZ 2010-0092

Část G-Z:

Firma GROB AIRCRAFT AG - vložen nový PZZ 2010-0084R1, který reviduje EASA AD 2010-0084

Firma Pilatus Aircraft Ltd. - vložen nový PZZ 2010-0093

PZZ rok 2008

Část A:

Firma AIRBUS - vložen nový PZZ 2008-0034R1, který reviduje a nahrazuje PZZ 2008-0034 Correction


21.5.2010
PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Zaklady Lotnicze Marganski & Myslowski - vložen nový Emergency EASA AD 2010-0094-E


18.5.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Fire Fighting Enterprises Limited - vložen nový PZZ 2010-0062R1, který reviduje a nahrazuje EASA AD 2010-0062.


7.5.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma GROB AIRCRAFT AG - vložen nový PZZ 2010-0084

Firma HONEYWELL, Inc. - vložen nový PZZ 2010-09-04


5.5.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0085, který ruší EASA AD 2010-0010


Část B-F:

Firma CFM International, S.A. - vložen nový PZZ 2010-09-14, který ruší FAA AD 2009-01-01


DUBEN

30.4.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-17R1


29.4.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma BOEING Comp. - vložen PZZ 2010-09-05, který ruší FAA Emergency AD 2010-06-51

28.4.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový Emergency PZZ 2010-0082-E Correction

26.4.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0066

Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový Emergency PZZ 2010-0078-E

Část G-Z:

Firma GROB AIRCRAFT AG - vložen nový PZZ 2010-0053R1, který reviduje EASA AD 2010-0053


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-17 a 2010-16


20.4.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vloženy PZZ 2010-0070, který ruší EASA AD 2009-0084 a PZZ 2010-0071, který ruší EASA AD 2006-0165

PZZ rok 2008

Část A:

Firma AIRBUS - vložen nový PZZ 2008-0051R1, který reviduje a nahrazuje PZZ 2008-0051

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-11

15.4.2010

PZZ rok 2007

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2007-0276R1 Correction 2

Část B-F:

Firma BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - vložen nový PZZ CF-2007-22R1, který ruší TC AD CF-2007-22


PZZ rok 2010
Část G-Z:

Firma GROB AIRCRAFT AG - vložen nový PZZ 2010-0053

Firma Rockwell Collins Inc. - vložen nový PZZ 2010-0067, který ruší PZZ 2009-0097


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-15

6.4.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma ATR - vložen PZZ 2010-0061, který nahrazuje EASA AD 2009-0276R1

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma HONEYWELL, Inc. - vložen nový PZZ 2010-07-02, který ruší FAA AD 2006-22-05

Firma PRATT&WHITNEY CANADA - vložen nový PZZ CF-2010-09


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-10


2.4.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma EUROCOPTER vložen nový PZZ 2010-0058, který ruší LBA AD D-2008-178 a D-2008-179

Firma Fire Fighting Enterprises Limited - vložen nový PZZ 2010-0062BŘEZEN

29.3.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma EUROCOPTER vložen nový PZZ 2010-0049 Correction

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-13


23.3.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0046, který nahrazuje EASA AD 2008-0149


Část B-F:

Firma EUROCOPTER

vložen nový PZZ 2010-0023R1, který reviduje EASA AD 2010-0023 Correction

vložen nový PZZ 2010-0049, který ruší EASA AD 2009-0079

PZZ rok 2007

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2007-0276R1, který nahrazuje EASA AD 2007-0276


19.3.2010

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

PZZ/SIB - vložen nový EASA SIB 2010-13


16.3.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Bell Helicopter Textron Canada - vloženo AD CF-2010-07,

firma Boeing Comp. - vloženo AD 2010-05-13, který ruší FAA AD 2006-07-12,

firma Dowty Propellers - vloženo AD 2010-05-09


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
Vložen nový EASA SIB 2010-08


15.3.2010

PZZ rok 2010
Část B-F:

Firma BOEING Comp. - vložen Emergency PZZ 2010-06-51


12.3.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH - vložen nový Emergency EASA AD 2010-0039

10.3.2010

PZZ rok 2010
Část A:

Firma Aircraft Industries, a.s. - vložen Emergency PZZ 2010-0037-E


9.3.2010

PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Hawker Beechcraft Corp. - vložen nový PZZ 2010-05-10

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

Vložen nový EASA SIB 2010-09

PZZ/Bezpečnostní informace leteckých úřadu členských státu ICAO:
Vložen nový SDA AL-2009-07R1 Transport Canada

4.3.2010

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
Vložen nový EASA SIB 2010-05 Correction


1.3.2010

PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0027


Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový PZZ 2010-0023 Correction, který ruší UK CAA AD 003-10-2001 R2

Část G-Z:

Firma McCauley Propeller Systems - vložen nový PZZ 2010-04-05, který ruší FAA AD 2003-12-05


ÚNOR

22.2.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový Emergency PZZ 2010-0026-E


18.2.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Costruzioni Aeronautiche TECNAM - vložen nový PZZ 2010-0022


PZZ rok 2009

Část A:

Firma AVOX Systems - vložen nový PZZ 2009-21-10 R1, který reviduje FAA AD 2009-21-10


Část B-F:

Firma B/E Aerospace - vložen nový PZZ 2009-21-10 R1, který reviduje FAA AD 2009-21-10

Firma EUROCOPTER - zrušeno EASA AD 2009-0183-E, poedmit AD je plni obsažen v FAA AD 2010-03-02 - Lifesaving Systems Corp.

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

vložen nový EASA SIB 2010-06

15.2.2010
PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Rockwell Collins Inc. - vložen nový PZZ 2010-0003R1, který ruší PZZ 2010-0003

Firma Thielert Aircraft Engines GmbH - vložen nový PZZ 2010-0020


PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:

vložen nový EASA SIB 2010-01R1


10.2.2010
PZZ rok 2010

Část A:

Firma AIRBUS - vložen PZZ 2010-0002, který ruší EASA AD 2009-0166 a vložen PZZ 2010-0010

Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový PZZ 2010-0014, který ruší EASA AD 2006-0252

PZZ rok 2009

Část A:

Firma ATR - vloženy nové PZZ 2009-0242 a 2009-0276R1


Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový PZZ 2009-0277R1

Část G-Z:

Firma SICLI - vložen nový PZZ 2009-0278

1.2.2010
PZZ rok 2009

Část B-F:

Firma Fire Fighting Enterprises Limited - vložen nový PZZ 2009-0262R1, který ruší EASA AD 2009-0262


PZZ rok 2010

Část G-Z:

Firma Lifesaving Systems Corp. - vložen nový PZZ 2010-03-02

PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
vložen nový EASA SIB 2010-01


LEDEN

27.1.2010
PZZ/Bezpečnostní informace EASA - SIB:
vloženy nové EASA SIB 2010-02 a SIB 2010-04

23.1.2010
PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma Fallschirmbau Buchsein/Hermesdorf GbR - vloženo Emergency EASA AD 2010-0009-E


PZZ rok 2006

Část G-Z:

Firma MT-Propeller Entwicklung GmbH - vložen PZZ 2006-0345R1, který reviduje EASA AD 2006-0345


19.1.2010
PZZ rok 2008
Část B-F:

Firma BOEING - vložen nový PZZ 2008-10-09R1, který reviduje PZZ 2008-10-09
Firma BOEING - vložen nový PZZ 2008-10-10R1, který reviduje PZZ 2008-10-10

PZZ rok 2009

Část B-F:

Firma Engine Components, Inc. - vložen nový PZZ 2009-26-12, který ruší FAA AD 2008-19-05


18.1.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma BOEING Comp. - vloženy nové PZZ 2010-01-08, 2010-01-09 a 2010-02-04
Firma CFM International, S.A. - vložen nový PZZ 2010-01-05


13.1.2010

PZZ rok 2010

Část B-F:

Firma EUROCOPTER - vložen nový PZZ 2010-0006

Část G-Z:

Firma Rockwell Collins Inc. - vložen nový PZZ 2010-0003, který ruší EASA AD 2007-0120


6.1.2010

PZZ rok 2009
Část A:

Firma Allied Signal Aerospace Canada - vložen nový PZZ CF-2009-44


5.1.2010

PZZ rok 2009

Část B-F:

Firma BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - vložen nový PZZ CF-2009-43
Firma BOEING - vloženy nové PZZ 2009-20-11_cor, 2009-26-03 a 2009-26-04

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english